Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 6, 20/07/2018

KBCHN216: Họp báo thưa Việt Tân ra tòa 13/9/2017

Thời sự
14/09/2017
Cuối cùng ông Nguyễn Thanh Tú đã tổ chức họp báo ngày 2/10/2017 để nói về đơn kiện Việt Tân và một số cơ quan, cá nhân. Ngoài tra một vụ kiện khác với Federal Election Committee (Ủy ban tổ chức bầu cử) về sự đảng Việt Tân ủng hộ tài chính bất hợp lệ
Có thể bạn thích?