Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 6, 20/07/2018

KBCHN304 Giao lưu độc giả 16/12/2017 - P2 Hết

Thời sự
24/12/2017
Không một ai có quyền nhân danh cá nhân hay tổ chức để không cho người khác yêu nước. Lại càng không thể bắt người NVHN phải yêu một lịch sử đã là quá khứ. Bạn có thể yêu qua khứ nhưng nên nhớ rằng. Đất nước Việt Nam hôm nay mới chính là nơi chúng ta về v
Có thể bạn thích?