Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 6, 20/07/2018

KBCHN331 nhà báo Nguyễn Phương Hùng đặt câu hỏi trong APEC 2017

Thời sự
KBCHN/NPH 10/01/2018
2 câu hỏi của nhà báo Nguyễn Phương trong buổi họp báo của Thứ trưởng BNG Hà Xuân Sơn về APEC và TPP
Có thể bạn thích?