Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 6, 20/07/2018

Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh - Tháng 6/1964

Thời sự
KBCHN/NPH 07/01/2018
Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh - Tháng 6/1964 Nguồn clip: Viện lưu trữ quốc gia Pháp INA. Chia sẻ bởi một thành viên Vozforums.com, và hoàn thiện bởi các thành viên diễn đàn Vozforums nhưng nguồn bản dịch đã có từ trước. Chưa rõ người dịch. Rất mong ai
Có thể bạn thích?